Hỗ trợ người dùng

Video Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Nhật Ký Sản Xuất

Thời gianNội dung hướng dẫn

00:00 - 01:30Hướng dẫn mở trang web phần mềm VNSFarm.

01:31 - 02:15Hướng dẫn đăng ký tài khoản.

02:16 - 03:25Hướng dẫn đăng nhập tài khoản.

03:26 - 10:30Thiết lập thông tin đơn vị.

10:31 - 1:00:09Nhập dữ liệu tại Danh mục.

10:31 - 27:00Nhân công.

27:01 - 31:20Sản phẩm.

31:21 - 35:05Công việc - Tình trạng.

35:06 - 48:15Đất - Cơ sở.

48:16 - 54:02Nông dược.

54:03 - 55:26Phân bón.

55:27 - 57:15Nguyên vật liệu.

57:16 - 1:00:09Thiết bị - Máy móc.

1:00:10 - 1:05:24Tạo mới Kế hoạch sản xuất.

1:05:25 - 1:14:14Ghi chi tiết Kế hoạch sản xuất.

1:14:15 - 1:16:53Tạo mới Nhật ký sản xuất.

1:16:54 - 1:25:18Ghi chi tiết Nhật ký sản xuất.

1:25:19 - 1:32:20Mã QR.

1:32:21 - 1:37:15Thống kê.

1:37:16 - 1:45:55Mua bán.

HTX nông sản hữu cơ Hùng Thắng

Khi sử dụng VNSVerify cho HTX của mình tôi thấy phần kế hoạch và sản xuất rất thực tế, dễ dàng cập nhật. Nó giúp tôi lên kế hoạch, quản lý công việc của HTX một cách dễ dàng, hiệu quả. Không những vậy VNSVerify còn có phần mềm hiển thị mã QRCode trong phần chi tiết Nhật kí sản xuất của sản phẩm làm tăng độ tin tưởng cho khách hàng vào sản phẩm của chúng tôi Bên cạnh đó phần mua bán tuy mới triển khai nhưng tôi thấy nó rất hữu ích trong việc kết nối các nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà tiêu dùng lại với nhau, giảm bớt trung gian trong khâu tiêu thụ. Rất cảm ơn VNSVerify!!!

Hùng ThắngHùng Thắng